فوتبال زندگی می‌بخشد…

کافه فوتبال؟ کافه برای فوتبال دیدن؟!
فوتبال تو کافه؟! تو ناندو برای دیدن دسته‌جمعی بازیای فوتبال رزرو کنین تا همه با هم بازیا رو ببینیم!

جدول پخش بازی‌های آینده

به جهت محدودیت ظرفیت، لطفا هنگام رزرو به ظرفیت باقی‌مانده توجه فرمایید.
مبلغ ورودی به ازای هر نفر ۱۲۰۰۰ تومان است که در صورت حضور و عدم سفارش، این مبلغ به ازای هر نفر بدون سفارش به ۲۰۰۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.

 

 رقابتبازیساعت پخشروز و تاریخظرفیت باقی‌مانده
لیگ برتر خلیج فارسپارس جنوبی جم - پرسپولیس۲۱:۳۰پنج‌شنبه، ۲۶ اردی‌بهشتظرفیت تکمیل است.