بارگذار

ایران چی‌کارش کرده؟! سوراخ سوراخش کرده!

تماشای مسابقات فوتبال مهم ایران و جهان، در کنار یک‌دیگر، در کافه ناندو!

جدول پخش بازی‌ها

 

با توجه به محدودیت ظرفیت، لطفا طرفیت هر بازی را پیش از رزرو طبق جدول پخش، بررسی فرمائید.
مبلغ ورودی به ازای هر نفر ۱۰۰۰۰ تومان و به ازای هر نفر بدون سفارش، ۱۵۰۰۰ تومان می‌باشد.

 

 رقابتبازیساعت پخشروز و تاریخظرفیت باقی‌مانده